เจ้าของร้าน ช่างประจำร้าน ล้านเอพี โมบาย @ อ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

แอ๋ว

เจ้าของร้าน

โทร 093-5102319

ช่างป๊อก

เจ้าของร้าน / ช่างประจำร้าน

โทร 093-3859230, 095-6177321

ล้านเอพีโมบาย ( Ap.mobile ) ที่ตั้งร้าน ทั้ง 3 สาขา เปิดทุกวันเวลา 07.00-19.00 น

สาขาที่ 1 ล้านเอพี โมบาย

ติดกับร้านพุทไธสงโฟโต้ ทางออกไปบ้านจาน  

สาขา 2 ศูนย์ซ่อมมือถือ Ap.mobile

เยื้อง ธกส.พุทไธสง (ตึกสร้างใหม่) ติดกับมดแดงมอเตอร์ ทางออกไปบ้านจาน

สาขา 3 ล้านเอพี โมบาย

อยู่ติดปั๊มปตท.เมืองยาง